بیوایرانی: اولین مرکز تخصصی ارائه خدمات بیوتکنولوژی در ایران
02188408684 مشاوره رایگان بگیرید

اطلاعاتی در مورد ژن درمانی و اهداف آن

ژن درمانی روشی است برای جایگزین کردن ژن سالم با ژن معیوب. ژن معیوب با تولید پروتئین ناقص باعث بیماری میشود.در ژن درمانی، یک مولکول حامل ژن سالم، که وکتور نامیده میشود به سلول های هدف بیمار منتقل میگردد
#

به گزارش بیوایرانی مرکز تخصصی بیوتکنولوژی در ایران؛ ژن درمانی روشی است برای جایگزین کردن ژن سالم با ژن معیوب. ژن معیوب با تولید پروتئین ناقص باعث بیماری میشود.در ژن درمانی، یک مولکول حامل ژن سالم، که وکتور نامیده میشود به سلول های هدف بیمار منتقل میگردد. اولین کسی که تحت ژن درمانی قرار گرفت دختری ۴ ساله، مبتلا به نوعی بیماری ژنتیکیSCID  بود. در این نوع بیماری، فرد آنزیم آدنوزین دٍآمیناز را نمیتواند تولید کند. بنابراین سیستم ایمنی بدن ضعیف  گشته و مستعد ابتلا به عفونتهای شدید میشود. برای درمان، گلوبولهای سفید او را خارج کرده و ژنهای تولید کننده آنزیم را به سلولها وارد نمودند و سپس مجدداً سلولها را به بدن وی تزریق کردند. و مشاهده کردند که در بدن بیمار، تولید آنزیم صورت گرفت!

اهداف ژن درمانی میتواند:

۱)افزایش ژن باشد: یعنی زیاد کردن نسخه ی سالم ژن جهش یافته، که عملکرد درستش را از دست داده است ، مثلا در بیماری فنیل کتونوریا.

۲) تغییر یا اصلاح ژن باشد: جایگزینی یا غیر فعال کردن یک ژن جهش یافته غالب، که فرآورده غیر طبیعی آن موجب بیماری می‌شود. مثلا در بیماری هانتیگتون.

۳)فارماکولوژیک: یعنی مقابله با آثار یک ژن یا ژنهای جهش یافته سلولی یا مقابله با ایجاد بیماری به طریق دیگر. مثلا در درمان  سرطان.

انواع روش های انتقال ژن:

۱)انتقال با وکتور های ویروسی: استفاده از ویروس ها برای انتقال ماده ژنتیکی خارجی (ژن مورد نظر) به داخل سلول هدف.

۲)انتقال با وکتور های غیر ویروسی: لیپوزوم های لیپیدی کروی شکل، که ژن سالم در مرکز آن ها جای داده میشود و   قادرند   از غشاء سلولها عبور کنند.

       ژن درمانی هم در سلولهای سوماتیک و هم در سلولهای جنسی صورت میگیرد.با درمان ژن بر سلولهای سوماتیک تنها فرد بیمار  درمان میشود،ولی اگر بر روی سلولهای جنسی صورت گیرد، نسل های بعد هم از ابتلا به آن بیماری در امان خواهند بود.


گردآوری توسط: شادی منصورحسینی

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه